Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Prípravu detí na prvé sv. prijímanie tvorí:

  1. Účasť detí na hodinách náboženskej výchovy v škole.
  2. Nedeľná sv. omša. Ak je to možné, odporúčame účasť detí s rodičmi na sv. omši vo farskom kostole. Ak sa zúčastňujete na sv. omšiach inde, alebo v inom čase, nech si Vaše dieťa nechá potvrdiť účasť kňazom.